Periodiek en preventief onderhoud
aan bomen zorgt ervoor dat deze niet uit
hun jasje groeien.
Zo kunnen o.a. gevaarlijke situaties voorkomen worden.
Wij kunnen natuurlijk ook bomen vellen en de stobben
rooien of freesen.